Kapat

Dil Değiştir:

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

İnsana ve çevreye saygı duyuyoruz, çevre ve insan sağlığına öncelik tanıyoruz.

İlgili mevzuat uyarınca tüm iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıyor, bu kapsamdaki politikalarımızı güncel tutuyor, tüm çalışanlarımıza benimsetiyor ve yaptığımız işin her adımında uyguluyoruz.

Çevre kirliliğini önleyerek enerji kaynaklarımızı verimli kullanıyor ve bu alanda aktif politikalar geliştiriyoruz.

Tüm personelimizi ve iş ortaklarımızı insan sağlığı ve çevre konularında bilgilendiriyor ve bu konularda sorumluluk bilinci oluşturuyoruz.

İş sağlığı, güvenliği ve çevre politikalarımız doğrultusunda aktif eğitim programları düzenliyor, iş kazalarını ve çevre kirliliğini minimize ediyoruz.

Emre İnşaat’ın tüm idari ve teknik personeli insan ve çevre sağlığının korunmasından sorumludur.